Thema-avond : Betonstop en kernverdichting

28 Mei 2018

Thema-avond : Betonstop en kernverdichting

Goed wonen: Zwijndrecht kijkt vooruit tijdens thema-avond “betonstop”

Maandag vond in Cinema Rubens op initiatief van de lokale Groen-afdeling een goed gevulde thema-avond rond de toekomst van onze ruimtelijke ordening plaats. Onder de noemer “betonstop en kernverdichting” luisterde een aandachtige zaal naar stadssocioloog Stijn Oosterlynck (UA), die de herinrichting en herbestemming van de 20ste -eeuwse voorstad als maatschappelijk project belichtte. Na de vertoning van de gelauwerde documentaire “Plannen voor Plaats” van Nic Balthazar en een strijdvaardige Vlaamse Bouwmeester kwam ecologist Erik Grietens aan het woord. Als specialist ruimtelijke ordening bij Bond Beter Leefmilieu bracht hij aan de hand van voorbeelden goede praktijken aan voor een gemeentelijke aanpak van kernverdichting en kwalitatief ruimtegebruik.

Dat dit evenement ook heel wat geïnteresseerden van buiten de Groen-afdeling kon bekoren, hoeft niet te verwonderen. De versnippering van het Vlaamse land brengt mobiliteitsellende met zich mee die een gemeente als Zwijndrecht-Burcht dagelijks aan den lijve ondervindt. 50 jaar na de bouw van de E17 en de Kennedytunnel, en 50 jaar na het begin van de grote Vlaamse verkavelingsgolf, wordt de linker Scheldeoever opnieuw een bouwwerf om tegemoet te komen aan de nog steeds toenemende mobiliteitsvraag.

Tal van burgerinitiatieven, niet in het minst vanuit Zwijndrecht, hebben de voorbije jaren gehamerd op een ommekeer: nieuwe infrastructuur mag niet gewoon dienen om de druk van de ketel te halen maar moet gepaard gaan met een grondige sanering van de (voor)stad. Zwijndrecht haalde alvast een fikse geluidsbuffer binnen, en zet de lijnen uit voor een slimme mobiliteit en een moderne ruimtelijke ordening, o.a. door voor een aantal belangrijke projecten samen te werken met de Vlaamse Bouwmeester. Wie in de zaal zat, zal begrepen hebben dat die weg bewandeld kan en moet worden, met beide voeten op de grond.