Bergmans Greet

Bergmans Greet

Bergmans Greet

Samen met mijn man, Tom Maes, en onze twee zonen (Stan en Leon), hebben we in Zwijndrecht een echte thuis kunnen opbouwen. We wonen hier graag en goed en dat wil ik koesteren voor de toekomst. Klimaatopwarming, luchtverontreiniging, een samenleving die harder lijkt te worden voor zwakkeren, … het kan onze levens en die van onze (klein-)kinderen grondig verstoren. Toch worden over ons hoofd heen keuzes gemaakt die daar geen oog voor hebben en zelfs ons welzijn hier, in Zwijndrecht en Burcht, rechtstreeks aantasten. Het Oosterweeldossier bijvoorbeeld. Daarom ben ik sinds 2011, op voorzet van Steven Vervaet, op de kar gesprongen om de nefaste gevolgen van dat plan voor onze gemeente tegen te gaan. We hebben een intensieve strijd geleverd, maar het plan ook kunnen ombuigen tot een positief pakket aan leefbaarheidsmaatregelen.

Ik vind het heel belangrijk dat iedereen steeds meekan. In een gelukkige samenleving is iedereen nodig.

Bergmans Greet

12 - 38 jaar - jurist

Samen met mijn man, Tom Maes, en onze twee zonen (Stan en Leon), hebben we in Zwijndrecht een echte thuis kunnen opbouwen. We wonen hier graag en goed en dat wil ik koesteren voor de toekomst. Klimaatopwarming, luchtverontreiniging, een samenleving die harder lijkt te worden voor zwakkeren, … het kan onze levens en die van onze (klein-)kinderen grondig verstoren. Toch worden over ons hoofd heen keuzes gemaakt die daar geen oog voor hebben en zelfs ons welzijn hier, in Zwijndrecht en Burcht, rechtstreeks aantasten. Het Oosterweeldossier bijvoorbeeld. Daarom ben ik sinds 2011, op voorzet van Steven Vervaet, op de kar gesprongen om de nefaste gevolgen van dat plan voor onze gemeente tegen te gaan. We hebben een intensieve strijd geleverd, maar het plan ook kunnen ombuigen tot een positief pakket aan leefbaarheidsmaatregelen.

Ik vind het heel belangrijk dat iedereen steeds meekan. In een gelukkige samenleving is iedereen nodig.