Aard Van der Donckt

Eerste Schepen

Eerste Schepen

Schepen Ruimtelijke Ordening, stedenbouw, leefmilieu, woonbeleid, afvalbeleid, duurzaamheid