“BURGEMEESTER MET MONDMASKER” GAAT VLAAMS

20 Mei 2014

“BURGEMEESTER MET MONDMASKER” GAAT VLAAMS

Burgemeester Van De Vyver, het zijn verkiezingen binnen enkele dagen, en u staat op de 18e plaats op de lijst van Groen voor het Vlaams Parlement. Gaat u ons binnenkort verlaten om de Zwijndrechtse belangen te gaan verdedigen? André: Nee, hoor. Dat zal niet gebeuren, de belangen van Zwijndrecht en Burcht kunnen nog altijd het best hier behartigd worden. Ik sta vooral op die plaats om de lijst te steunen. Alle stemmen voor Groen zullen nodig zijn.  Als ik een paar stemmen kan bijbrengen van mensen die ons gemeentelijk beleid appreciëren, dan zal  ik al heel blij zijn. Maar dit zijn zeker geen lokale verkiezingen.Groen Zwijndrecht: Onlangs zagen we u (mét mondmasker) verbroederen met de Inwoners van Zwijndrecht en Burcht die op straat kwamen voor een leefbare oplossing in het Oosterweeldossier. Vorig weekend plantte u nog mee de vlag van Ringland. U laat geen kans onbenut om in dit dossier uw nek uit te steken?

André: De leefbaarheid van Zwijndrecht-Burcht staat hier op het spel. Ofwel wordt het het BAM-tracé zonder aanpassingen zoals de Vlaamse regering voorstelt, en gaan we er nog verder op achteruit, ofwel grijpen we deze kans om Zwijndrecht en Burcht te herenigen door die splijtzwam die de E17 is voor onze gemeenten onder de grond te stoppen. Het lijkt me duidelijk waar ik voor sta, en dat mag best gezien worden.

Groen Zwijndrecht:  Krijgen we wat u betreft ook een Ringland in Zwijndrecht-Burcht?

André: Absoluut. Los van welke tracé de derde scheldekruising zou volgen, moeten we naar een alternatief plan, ook voor Zwijndrecht-Burcht. Een plan B voor A én Z! Ik hoop dat zo'n plan op tafel komt bij de komende regeringsonderhandelingen. Ikzelf en Groen laten in ieder geval hun stem horen, en het is duidelijk waar we in dit dossier voor staan. Ook daarom steun ik de lijst voor het Vlaams Parlement.

Groen Zwijndrecht: Stel dat u ?tegen alle verwachtingen in- toch zou verkozen worden in het Vlaams Parlement, rond welke thema's zou u dan willen werken (buiten het al genoemde mobiliteitsthema)?

André: Cultuur, zonder enige twijfel. Er is nog veel werk aan de winkel om cultuur te doen doordringen in de hele samenleving, en er is nood aan de verdere uitbouw van het kunstenaarsstatuut.  Daar zou ik me graag voor inzetten. Een ander interessant beleidsdomein is Ruimtelijke Ordening. Ook op dat thema nemen we in Zwijndrecht het voortouw door het goede voorbeeld te geven: een goede ruimtelijke planning en zoveel mogelijk vrijwaren van open ruimte. Geen blinde bouwwoede. We snijden geen woonuitbreidingsgebied aan als we er niet absoluut toe gedwongen worden.  We planten ook structureel bos aan, want onze gemeente heeft echt nood aan groene buffers.

Groen Zwijndrecht: André Van De Vyver, de groene buffer voor Zwijndrecht en Burcht op 25 mei.

André: Inderdaad, ik gooi mijn gewicht in de schaal. Zoals ik dat eigenlijk als burgemeester al langer doe, en zal blijven doen!