9 Mythes over Duitse Energiewende weerlegd

04 December 2015

De regering besliste om tegen de oudste kerncentrales toch 10 jaar langer open te houden. Dit is in principe strijdig met de wet op de kernuitstap. Tenzij er wordt aangetoond dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt. Door de heropening van de jongere scheurtjescentrales is dit niet meer het geval. De beslissing van de regering zal bijgevolg juridisch aangevochten worden. Ook omdat deze beslissing nadelig is voor de bedrijven die nu al investeren in alternatieve energievoorziening en dus te beschouwen is als een vorm van concurrentievervalsing. Het debat woedt ook in de media. Daar worden allerlei argumenten gebruikt om de transitie naar hernieuwbare energie af te doen als te duur. Kijk maar naar discussie over de verdeling van de klimaatdoelstellingen in België. Er bestaan dus heel wat mythes over hernieuwbare energie. Deze mythes worden dagelijks gecultiveerd door gevestigde belangengroepen. Gelukkig  bestaan er ook tegenvoorbeelden, zoals de Duitse Energiewende, waar de regering zich vastberaden achter de uitfasering van kernenergie schraagt. Wie zich wil wapenen tegen de valse stellingen in het energiebeleid, verwijzen we naar recent gepubliceerd document van BBL, Greenpeace en WWF: 9 mythes over de Duitse Energiewende weerlegd.